ประชาสัมพันธ์

รวมลิ้งค์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ผู้สมัครที่สมัครของกรมประมง และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แจ้งให้ผู้สมัครสามารถเข้าดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสำนักงานจังหวัดที่ท่านได้สมัครไว้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รวมลิ้งค์ประกาศรายชื่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รวมลิ้งค์ประกาศรายชื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิ้งค์ประกาศรายชื่อกรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

*หมายเหตุ* ผู้สมัครที่สมัครของกรมประมง และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แจ้งให้ผู้สมัครสามารถเข้าดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามสำนักงานจังหวัดที่ท่านได้สมัครไว้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครกรมประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครกรมส่งเสริมการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* หมายเหตุ * ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครก่อนทำการสมัครสอบ